-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:0031 oct. 2012

Burse


FOND ALOCAT ANUAL DE LA BUGETUL DE STAT PRIN CONTRACTUL INSTITUŢIONAL ÎNCHEIAT ÎNTRE ULBS ŞI MECTS
61,35 lei/student bugetat
BURSE MERIT – 375 lei
BURSE STUDIU – 300 lei
BURSE SOCIALE- 200 lei

25 oct. 2012

Anunţ ptr. anul II


CERERILE  CU TITLUL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE  APROBATE DE PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR SE DEPUN LA SECRETARIAT (cam. 11) SAU PE MAIL: master_sprise@yahoo.com
PÂNĂ ÎN DATA DE 16.11.2012

Anunţ Vizită Strasbourg


În perioada 07 - 17 decembrie 2012, lect. univ. dr. Dan-Alexandru Popescu  organizează o noua Vizita de studiu si documentare la Strasbourg, la Parlamentul European, Consiliul Europei si Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Pentru informaţii legate de aceasta acţiune (obiective, procedura de înscriere), aflata deja la cea de-a 7-a ediţie, va rog sa consultaţi site-ul Asociaţiei: 

AES – EAS 2020

INFO Strasbourg 2012 http://www.aes-eas2020.eu/?p=241 

Site-ul Asociatiei este in FR/EN, dar anunţul despre Vizita de studiu la Strasbourg apare si in lb. romana, cu toate instrucţiunile necesare.

19 oct. 2012

Anunt burse sociale

TERMENUL DE DEPUNERE
A DOSARELOR PENTRU
BURSA SOCIALĂ
S-A PRELUNGIT PÂNĂ
ÎN DATA DE
23 OCTOMBRIE 2012, ORA 15,00.
DOSARELE SE DEPUN LA DECANATUL FACULTĂŢII.
 (Str. Brutarilor nr. 3, parter)

15 oct. 2012

Anunţ ptr. anul I

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă în sesiunea de admitere 2012, la studiile universitare de masterat şi care au plătit prima tranşă din taxa de şcolarizare, iar ulterior, au glisat (au trecut) pe locurile bugetate, trebuie să depună la secretariat cam. 11 sau pe mail: master_sprise@yahoo.com,  cerere ptr. restituirea sumei achitate.

3 oct. 2012

Anunţ carnete de student

CARNETELE DE STUDENT
ŞI LEGITIMAŢIILE DE TRANSPORT

SE VIZEAZĂ LA DECANAT
Str. Brutarilor, nr. 3, parter

În fiecare JOI - orele - 13 - 15

Anunţ taxe

TAXELE ADMINISTRATIVE
LA NIVEL DE FACULTATE

SE ÎNCASEAZĂ LA DECANAT
Str. Brutarilor, nr. 3, parter

Luni şi Miercuri - orele  12 - 15
 Vineri -                orele  11 - 13