-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:0021 feb. 2013

Anunţ exmatriculări

În atenţia studenţilor
Departamentului Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane

Conform adresei afişate pe  blogul: www.mastersprise.blogspot.com  studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare până in data de 20.02.2013 inclusiv sunt vizaţi cu exmatricularea.

Studenţii masteranzi,

  • care au achitat taxa de şcolarizare şi plata nu se regăseşte încă în evidenţele noastre sunt rugaţi să trimită o copie după documentul de plată la adresa de mail: master_sprise@yahoo.com;
  • care nu mai doresc să continue studiile sunt rugaţi să trimită cererea de retragere la adresa de mail: master_sprise@yahoo.com.  

8 feb. 2013

BURSE SOCIALE

Dosarele de burse sociale pentru semestrul al II-lea se revizuiesc in totalitate şi se depun la  decanatul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Bld. Victoriei nr. 5-7, et.1, cam 46, în perioada:
18.02-28.02.2013.
Metodologia de acordare a burselor poate fi descarcata de pe siteul ULBS, universitate, publicatii interne.
Anexa 1 si 2 se completeaza la decanat in momentul depunerii dosarului.