-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:0015 feb. 2012

2. ANUNŢ- ACTE BURSE SOCIALE SEM.II

ACTE NECESARE pentru BURSE SOCIALE
SEM. II - AN UNIVERSITAR 2011/2012

-adeverinţe de salariu, ultimele 3 luni (decembrie 2011, ianuarie, februarie2012) părinţi
- cupoane de pensie, ultimele 3 luni (decembrie 2011, ianuarie, februarie2012) părinţi
- declaraţie la notar (dacă părinţii nu lucrează, nu au nici un venit)
- adeverinţe – fraţi elevi sau studenţi, pentru preşcolari – copie certificat de naştere
- copie certificat de deces ( dacă este cazul)
- cupon pensie de urmaş sau alimentară (dacă este cazul)
- adeverinţă de la organul fiscal că membrii familiei nu realizează alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal
- cerere de solicitare a bursei sociale
-
un dosar plic
- adeverinţa medicală în cazul în care studentul suferă de una din bolile enumerate mai jos:
Bolnavi de TBC aflaţi în evidenţa dispensarelor medicale, a celor suferinzi de: diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie,cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.Termen limită pentru depunerea dosarelor este 07 martie 2012, orele 14:00(extras din regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de ajutor social ptr. studenţii ULBS)Cap. IV, Art. 4.3. Bursele de ajutor social se acordă la cererea studenţilor de la programele de licenţă şi masterat tip Bologna:
a) studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42 din 1990, care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinti de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de "Erou - martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de
preşedintele României;
b) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
c) studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
d) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni precedente datei de la care se acordă bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie .Cap. IV, Art.4.4. În acordarea burselor sociale au prioritate studenţii „cazuri sociale”. Repartizarea acestor burse de face în ordinea stabilită de MECT, astfel:
1. studenţi orfani
2. studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial
3. studenţi proveniţi din familii monoparentale care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie
4. studenţi proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie
.
-----------------------------------------------------------------------------