-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:004 oct. 2017

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este 2900lei.

Plata taxei de şcolarizare  se va face astfel:
  • 40% (1160 lei) până la data de 16.10.2017
  • 35% (1015 lei) până la data de 15.01.2018
  • 25% (725 lei) până la data de 21.05.2018
Suma se poate achita la casieria Universităţii Lucian Blaga sau  în contul Universităţii  RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU.  Pe instrumentele de plată se scrie citeţ : numele şi prenumele, CNP, facultatea , domeniul, specializarea, anul de studii, suma în lei.

C.U.I.  4480173